Bekend van:

De Kansspelautoriteit overweegt om Cruks voorzichtig aan te passen 


De Kansspelautoriteit is niet tegen een discussie voor spelers die na aanmelding bij Cruks weer willen gaan gamen, zoals Holland Casino adviseert. Er is echter meer onderzoek nodig naar de juridische en technische haalbaarheid en de maatschappelijke wenselijkheid van het plan.  Petra de Ruiter, de nieuwe CEO van Holland Casino, deed afgelopen maandag haar eerste interview. De voormalig COO van Transavia besprak de maatschappelijke taak van het bedrijf met het AD.

Vervolggesprek

De Ruiter stelde voor om hierbij een vervolggesprek toe te voegen voor degenen die in het zelfuitsluiting register van Cruks staan. Spelers die een dergelijk verbod hebben gekregen, moeten eerst een preventief gesprek met een verslavingsarts bijwonen voordat ze het gokken mogen hervatten. Vakorganisaties NOGA en VNLOK onderschrijven het verzoek om een ​​vervolggesprek in de online editie van het interview. Daarnaast staat in het op AD.nl geplaatste document een reactie van de Kansspelautoriteit op eventuele aanpassingen aan Cruks.

Juridische vlak

Eerst moet de juridische haalbaarheid worden onderzocht. Als na Cruks een preventief gesprek nodig is, moet de wet worden aangepast. Een dergelijke follow-up is nu niet wettelijk verplicht. Om alle juridische dienstverleners te verplichten deze taak uit te voeren, moet de wetgeving worden gewijzigd.

Volgens de Kansspelautoriteit moet ook goed rekening worden gehouden met de privacy-implicaties van een dergelijke ingrijpende aanpassingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt hier strenge eisen aan. Als er een vervolggesprek moet worden gevoerd, moet hiermee rekening worden gehouden.

Technologische gereedheid

De Kansspelautoriteit stelt dat naast de juridische haalbaarheid ook de technische haalbaarheid in ogenschouw moet worden genomen. Wanneer providers toegang krijgen tot het register, reageert het gewoon met ja of nee; de persoon kan al dan niet in de database staan. Het Cruks-systeem moet worden aangepast zodat de database weergeeft dat iemand net Cruks heeft verlaten en voor het eerst weer wil gaan gokken.

Effect op het aantal registraties

Tot slot laat de Kansspelautoriteit weten dat er onderzoek moet worden gedaan om te kijken of een dergelijke aanpassing van de procedure de verwachte voordelen heeft. Volgens de organisatie is het ook nodig om eerst de effecten van een dergelijke systeemwijziging te evalueren. De huidige basis van Cruks is anonimiteit. Die anonimiteit zou verloren gaan als er een vervolggesprek zou worden ingepland. Hoe de spelers hierop zullen reageren is de vraag. De toezichthouder stelt dat de voor- en nadelen moeten worden vergeleken als dit ertoe leidt dat spelers zich minder snel inschrijven voor Cruks.

toggle off
Gokreclame uitschakelen.