Bekend van:

De kansspelbelasting is verhoogd naar 29,5% 


Als de regering haar zin krijgt, wordt de belasting op kansspelen niet verhoogd van 29% naar 29,3% zoals sommigen hebben gesuggereerd, maar naar 29,5%. Een wijziging daartoe is voorgesteld door parlementsleden die alle vier de partijen in de regering vertegenwoordigen. De brancheorganisaties NOGA, VNLOK en VAN Kansspelen zijn boos over het beleidsvoorstel en hebben staatssecretaris Van Rij gevraagd met hen in gesprek te gaan.

Verhoging

Vorige week werd bekend dat staatssecretaris Van Rij voornemens is de kansspelbelasting met 0,3 procentpunt te verhogen, waardoor het totaal op 29,3% komt. De betrokken brancheorganisaties NOGA, VNLOK en VAN Kansspelen reageerden negatief op het plan om met de Ksb een gat te dichten.

Gebleken is dat op 4 november ook een wijziging is voorgesteld die de kansspelbelasting niet met 0,3 procentpunt maar met 0,5 procentpunt zou verhogen, waardoor het totaal op 29,5% komt. Dat amendement is ingediend door Kamerleden Romke de Jong (D66), Inge van Dijk (CDA), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Folkert Idsinga (VVD). Het zijn afgevaardigden van de vier partijen die de coalitie vormen die Nederland bestuurt.

Communicatie

Er worden brieven verstuurd door brancheorganisaties en verenigingen. In een brief aan staatssecretaris Van Rij hebben de drie brancheorganisaties NOGA, VNLOK en VAN Kansspelen hun zorgen geuit. Aad Kobus (VAN), Helma Lodders (VNLOK) en Peter Paul de Goeij (NOGA) laten weten geschrokken te zijn van de stijging in een brief die CasinoNieuws.nl via een bron heeft bekeken. In de brief staat dat ze onaangenaam verrast zijn door de stijging. Ook waren de vertegenwoordigers boos dat ze een artikel in De Telegraaf moesten lezen om op de hoogte te blijven van de prijsverhoging:

In de brief vestigen NOGA, VNLOK en Van Kansspelen de aandacht op het feit dat er eerder discussie was over de mogelijkheid om de kansspelbelasting te verlagen van 29% naar 25%. Vorige week maandag werd een motie van de VVD goedgekeurd om die belastingverlaging ongedaan te maken en het gespaarde geld door te sluizen naar programma’s voor verslavingsbestrijding via atletiek.

Aan het einde van de brief staat een verzoek aan alle betrokken partijen om de intentie van het beleid met elkaar te bespreken. De brief is niet alleen aan staatssecretaris Van Rij gestuurd, maar ook aan minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind, voorzitter van VNO-NCW Ingrid Thijssen en voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof.

toggle off
Gokreclame uitschakelen.