Bekend van:

De reputatie gok sector op Curaçao moet drastisch veranderen volgens Minister van Financiën


De minister van Financiën van Curaçao uitte zijn ongenoegen over het imago van de sector. Minister Silvania zei dat het vernieuwen van de sector niet onmogelijk is, ondanks de lange weg die voor hen ligt. Hij verklaarde dat Curaçao miljoenen links laat liggen doordat het vergunningenstelsel niet op orde is.

Overleg

Vrijdag heeft Curaçao’s Trust Industry een ontmoeting gehad met het ministerie van Financiën om aanpassingen te onderzoeken. De discussie spitste zich toe op initiatieven om de kansspelwetgeving op het eiland te wijzigen. Tegen het einde van het jaar moet Curaçao nieuwe online kansspelwetgeving hebben goedgekeurd en een nieuwe toezichthouder hebben aangenomen. De aangepaste regel wordt mogelijk in het eerste kwartaal van 2023 van kracht.

Volgens Javier Silvania moet het negeren van de situatie afgelopen zijn en de status van Curaçao aangepast worden. De realiteit onder ogen zien helpt om het ​​slechte imago te overwinnen. De minister beloofde belangrijke geplande hervormingen voor de gokindustrie en wil toezien op”nauwe samenwerking met belanghebbenden”.

Silvania vergadert maandelijks met degenen die te maken hebben met nieuwe regels en wetten. De minister benadrukte het belang van trustkantoren bij het aankondigen van industriële samenwerking.

Reactie op vragen

Franc Weerwind ging in juli in op de vragen van de ChristenUnie. Volgens zijn verklaring bedreigt de ongereguleerde casino sector van Curaçao gereguleerde markten zoals Nederland.

De offshore online gaming-activiteiten van Curaçao hebben een ondoorzichtige hiërarchie van master- en sublicentiehouders. Master licenties worden uitgegeven door de overheid echter is dit niet het geval bij individuele vergunningen (sublicenties). Het aantal verleende vergunningen, de identiteit van vergunninghouders en de markten die deze dienstverleners exploiteren, zijn niet transparant. Gebrek aan toezicht draagt ​​ook bij aan de voortzetting van deze onhandige manier van werken.

Javier Silvania en LOK

Kort na zijn inauguratie in 2021 is begonnen aan een herziene versie van de Landsverordening Kansspelen (LOK). Het huidige wetgevingspakket bestaat uit de LOK, het Landsbesluit houdende algemene maatregelen (LB h.a.m), wijzigingen in de LID en MOT, de intrekking van de Landsverordening Kansspelen Offshore (1993) en de verschillende richtlijnen en beleidsmaatregelen van de nieuw opgerichte Curaçao Gaming Authority (CGA) en de CBSS. Silvania komt maandelijks met de betrokken partijen bijeen om deze richtlijnen en beleidsinitiatieven vast te stellen of aan te scherpen.

toggle off
Gokreclame uitschakelen.