Bekend van:

Het einde van de belspelletjes in België is in zicht


Telecommunicatie Spelprogramma’s op de Belgische televisie worden mogelijk in de nabije toekomst definitief stopgezet. Meer dan tien jaar geleden werden telefoonspelletjes op televisie verboden in Vlaanderen, en het lijkt erop dat er in Wallonië een vergelijkbaar verbod op komst is. De definitieve licentie voor het uitzenden van belspellen liep eind november af.

De Belgische Kansspelcommissie stelde in een begin december uitgebracht advies voor om belspellen te beëindigen. Het Belgische bestuursorgaan, heeft voorgesteld om telefoon spelen die buiten de Kansspelwet vallen alsnog te af te schaffen. Bijgevolg lijkt het erop dat er binnenkort een verbod op belspellen in België zal worden ingevoerd.

Aanbieders van telefoon spelen in België zijn sinds 2010 verplicht een vergunning aan te vragen bij de Kansspelcommissie. Deze voorstellingen zijn tot stand gekomen uitstluitend voor spelen “waarbij de deelname aan de quiz door de kijkers thuis is en de kijker door middel van sms of telefoontje meedoet”.

Aan het einde van dat jaar kwamen de Vlaamse televisie aanbieders VTM en 2BE overeen om te stoppen met het vertonen van telefoonspelletjes. De Franse televisiezenders kozen ervoor om niet te stoppen en de Kansspelcommissie keurde één vergunning goed. De laatste vergunning is op 30 november 2022 beëindigd, waardoor het nu veel eenvoudiger is om een algeheel verbod door te voeren.

Telefonische belspellen buiten de Belgische Kansspelcommissie om

Op 30 november bracht de Kansspelcommissie een advies uit over telefoon spelen, waarin ze analyseerde of de spelen al dan niet in hun bestaande format zouden moeten blijven bestaan. Ze uitte haar ongenoegen en deed suggesties, onder meer om de belspellen uit de kansspelwet te sluiten.

Door haar afhankelijkheid van zelfgerapporteerde informatie kan de KSC niet garanderen dat de regelgeving volledig wordt nageleefd. Het secretariaat van de Kansspelcommissie heeft daarbij ontzettend veel werk voor het kleine aantal mensen dat deze telefoonspelletjes echt speelt.

De toezichthouder is tot de conclusie gekomen dat het handhaven van telefonische kansspelen in België op dit moment onwenselijk is, onder andere omdat de wet uit 2010 achterhaald is. Het suggereert dan ook dat de telefoon spelen buiten de Kansspelwet en de bevoegdheid van de Ksc vallen. Als dat gebeurt, wordt telefoon spelen in België verboden.

Sinds 2007 kent Nederland een verbod op tv belspellen

Het uitzenden van telefoon spelen is in Nederland sinds 2007 illegaal. Jarenlang konden kijkers van RTL en SBS afstemmen op telefoon spelen (Call TV). Om een prijs te winnen, moesten kijkers een duur telefoonnummer bellen en een (vaak simpele) vraag op het scherm beantwoorden.

Nadat het ministerie van Justitie een klacht had ontvangen over de aanbieders van belspelletjes, deden zij in 2007 invallen bij RTL en SBS. Onderzocht werd of zij juridisch gezien als kansspelen kunnen worden aangemerkt. Eind november 2007 zond geen enkel tv-station meer telefoonspelletjes uit. RTL en SBS bereikten twee jaar later in beide zaken een schikking met de Nederlandse overheid van ruim negen miljoen euro.

toggle off
Gokreclame uitschakelen.