Bekend van:

Kritisch geluid van APPG omtrent Britse gok autoriteit


Als onderdeel van een All-Party Parliamentary Group (APPG) hebben verschillende Britse wetgevers de UK Gambling Commission hard aangevallen. De Britse Kansspelautoriteit wordt in een rapport bekritiseerd omdat ze overijverig is in haar inspanningen om dwangmatig gokken aan banden te leggen. Ze pakken volgens APPG’s het probleem niet op de juiste manier aan. Het is volgens hen onder andere een issue dat de huidige aanpak problematische gokkers de illegale gok wereld induwt. Ze dringen er bij ministers op aan op te komen tegen de autoriteit.

Geluid terug

De kansspel toezichthouder geeft op haar beurt weer aan dat de APPG’s verband houdt met de belangen van de kansspelindustrie. Dit moddergooien is niets nieuws onder de zon. Een veelgehoorde klacht over APPG’s is dat hun leden geld aannemen van speciale belangengroepen, in dit geval de kansspelindustrie. In 2015 is een register opgezet om de APPG’s beter te controleren. Toen werd ontdekt dat deze organisaties miljoenen aan externe financiering hadden ontvangen. Inmiddels worden alle APPG’s kritisch onder de loep genomen.

Gokmarkt in gevaar

In deze context wordt verwezen naar de Britse gokcultuur dankzij het rapport van de All Party Parliamentary Group. Ze beweren dat Groot Brittannië de meest welvarende gaming sector waar dan ook is. Wetgevers waarschuwen dat de kansspelindustrie zou worden vernietigd onder het huidige regelgevingskader. En naarmate de zwarte markt zich uitbreidt, nemen zowel de controle als de inkomsten af.

De meerderheid van de APPG-leden in het Britse Lagerhuis denkt dat de gok autoriteit verder gaat dan haar volmacht. Ze zijn niet tevreden met de obsessieve focus van de autoriteit op kansspelen. De tactiek is ontworpen om een ​​beroep te doen op wat volgens de autoriteit een ​​aanzienlijke populatie probleemgokkers is. Iets wat volgens de APPG toch echt wel meevalt. Hetzelfde kan gezegd worden over hun pest tactieken gericht op de sector.

Gokken eerlijker reguleren

Ze vinden dat de overheid snel moet handelen. Ze stellen dat haast essentieel is, aangezien wetten met betrekking tot kansspelen binnenkort weer ter discussie zullen staan. Er wordt gesproken over een breed scala aan taboeonderwerpen. Bijvoorbeeld het beperken van kansspelen en sportsponsoring.

toggle off
Gokreclame uitschakelen.